bg-image
Wykaz świadczonych usług:
 • - wyceny nieruchomości;
 • - wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych;
 • - wyceny przedsiębiorstw i ich aktywów;
 • - analizy ekonomiczne.

Z kim współpracuje biuro?

Do stałych współpracowników należą:

 • Jan Gośliński:
  • - członek zespołu z najdłuższym, 28-letnim, stażem,
  • - asystent rzeczoznawcy majątkowego,
  • - rzeczoznawca SITR-NO (nr upr. 10315/Pz/74 oraz IV/191/05);
 • inż. Andrzej Bidziński:
  • - asystent rzeczoznawcy majątkowego,
  • - biegły sądowy w dziedzinie budownictwa (decyzją Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 1997r.),
  • - 15-letni staż w wycenie;
 • inż. Wiesław Trójnara:
  • - asystent rzeczoznawcy,
  • - ukończył Studium Podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości (nr 2491/GP-6-40/62/96 z dnia 16.10.1998 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej);
 • Mieczysław Szymański:
  • - Kancelaria Biegłego Rewidenta.