bg-image
Wykaz świadczonych usług:
 • - wyceny nieruchomości;
 • - wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych;
 • - wyceny przedsiębiorstw i ich aktywów;
 • - analizy ekonomiczne.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia wyceny

Przedmiot szacowania:

 1. Nieruchomość niezabudowana (działka gruntu):
  • - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
  • - kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
  • - aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  • - decyzja o warunkach zabudowy,
  • - wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Nieruchomość zabudowana:
  • - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
  • - kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
  • - aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  • - dokumentacja techniczna budynku,
  • - pozwolenie na budowę,
  • - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania, pozwolenie na użytkowanie.
 3. Nieruchomość zabudowana budynkiem będącym w trakcie realizacji:
  • - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
  • - kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
  • - wypis z ewidencji gruntów,
  • - dokumentacja techniczna budynku,
  • - pozwolenie na budowę,
  • - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
  • - kosztorys uproszczony stanu zaawansowania budowy.
 4. Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny lub lokal użytkowy):
  • - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
  • - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości,
  • - aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki, na której znajduje się lokal,
  • - zaświadczenie o samodzielności lokalu.
 5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:
  • - aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
  • - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu,
  • - aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki, na której znajduje się lokal.