bg-image

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika biura,
historia jego wykształcenia oraz spis publikacji

Uprawnienia dr. inż. Piotra Bogdana Nowaka:

 1. Rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia MGPiB nr 1852 z 1996r.;
 2. Likwidator podmiotów gospodarczych - uprawnienia nr 0482/1992r. (Urząd Rady Ministrów - MPW);
 3. Rzeczoznawca i doradca techniczny NOT-SITR - upr. nr 102047/Pz/88 oraz nr IV/201/05;
 4. Uprawnienia Syndyka masy upadłości - świadectwo z dn.17.06.1992r.;
 5. Biegły Skarbowy Izby Skarbowej w Poznaniu – nr 12 z dn. 19.02.2002r.;
 6. Uprawnienia Członka Rad Nadzorczych w spółkach SP - nr 2388/2004.

Wykształcenie:

 1. Doktor nauk rolniczych, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej. Praca doktorska (2006): "Zasady i skutki odtwarzania majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie (na przykładzie Oddziału Terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002)". Promotor: prof. Walenty Poczta; recenzenci: prof. Janusz Jankowiak, dr hab. Michał A. Jerzak.
 2. Zaoczne Studium Doktoranckie AR w Poznaniu - Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej 2001-2005.
 3. Studia Podyplomowe Audyting Energetyczny i Certyfikacja Energetyczna Budynków - Collegium Varsoviense.
 4. Akademia Rolnicza w Poznaniu (1975-1980) - mgr inż. mechanizacji rolnictwa.
 5. Technikum Leśne w Warcinie (1971-1975).
 6. Krajowe i zagraniczne kursy i szkolenia dot. zagadnień związanych z wyceną nieruchomości, ekonomiką rolnictwa, zasadami rachunkowości, finansów i rynków kapitałowych oraz prawa cywilnego i gospodarczego.

Publikacje:

aby zobaczyć spis publikacji, kliknij tutaj.
 1. Zasady i skutki odtwarzania majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie - Praca doktorska opublikowana przez Wydawnictwo AR w Poznaniu (2007).
 2. Zmiany cen ziemi rolniczej w okresie prywatyzacji państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce i w Polsce – w przygotowaniu do druku na Kongres SERiA w Białymstoku, współautor.
 3. Zadłużenie finansowe byłych PGR i jego spłata przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w Wielkopolsce na tle kraju – w przygotowaniu do druku, Wydawnictwo Zagadnienia Ekonomiki Rolnej w Warszawie, współautor.
 4. Reprodukcja trwałego majątku rolnego w wielkopolskich spółkach Skarbu Państwa – VIII Kongres Ekonomistów Polskich – Polityka gospodarcza a rozwój kraju, pod redakcją naukową Urszuli Płowiec – PTE Warszawa 2009, współautor.
 5. Zagospodarowanie i odtwarzanie majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie (na przykładzie Oddziału Terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002) – Journal of Agribusiness and Rural Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr 4/2008.
 6. Reprodukcja majątku trwałego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (na przykładzie Oddziału Terenowego AWRSP w Poznaniu w latach 1995-2002) – Journal of Agribusiness and Rural Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr 2/2008.
 7. Zasady i skutki odtwarzania majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie - Wydawnictwo Zagadnienia Ekonomiki Rolnej w Warszawie nr 2/2007.
 8. Relacje w majątku i źródłach finansowania przedsiębiorstw rolniczych – Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, współautor.
 9. Odtwarzanie majątku byłych PPGR po prywatyzacji na przykładzie Wielkopolski – Roczniki Naukowe SERiA, Koszalin 2003, współautor.
 10. Efekty restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych – Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, współautor.
 11. Produktywność poznańskich spółek Agencji, na tle Unii Europejskiej – Agroprzemiany nr 12, Warszawa 2002, współautor.